"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 580-581

Full Lenght Article
MARKETINGDA RISKLARNI BOSHQARISH

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Doimiy o'zgarib turadigan bozor sharoitida samarali boshqaruvsiz kompaniyaning muvaffaqiyatli ishlashi mumkin emas. Globallashuv va jahon iqtisodiy makoniga integratsiyalashuv jarayonlarining kuchayishi, tovarlar va xizmatlarning hayot aylanishining tezlashishi; raqobatning kuchayishi marketing muhitidagi beqarorlikka va natijada kompaniya faoliyatidagi noaniqlik darajasining oshishiga olib keladi.


 

Keywords

Bunday sharoitda hal qiluvchi omil kompaniyaga bozordagi o'zgarishlarga moslashishga imkon beradigan ko'p funktsiyali korporativ va marketing strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirishdir.

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

ANVAR OG`AJONOVICH, X. . (2023). MARKETINGDA RISKLARNI BOSHQARISH. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 580–581. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1646
  • Submitted
    6 February 2024
  • Revised
    6 February 2024
  • Published
    31 December 2023