"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 588-590

Full Lenght Article
KOMMUNIKATIV SINTAKSISDA ILOVA HODISASI GAPNING SEMANTIK BO‘LINISH VOSITASI SIFATIDA

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Maqolada kommunikativ sintaksisda gapning semantik bo‘linish vositasi sifatida ilova hodisasining ifodalanishi haqida fikr yuritilib, ilova konstruksiyalar katta imkoniyatlarga ega bo‘lishi orqali gap ma’nosining juda nozik semantik va ekspressiv ottenkalarini yetkazishga qodir bo‘lishi, ularning ba’zilari muhim ma’lumotlarni o‘z ichiga olishi, boshqalari esa qo‘shimcha tafsilotlar xususiyatiga ega bo‘lib, muallifning niyatiga muvofiq asosiy ifoda konponentlarining ma’nosini kuchaytirish yoki aniqlash imkoniga ega bo‘lishi yoritilgan.

Keywords

kommunikativ sintaksis, ilova hodisasi, asosiy ifoda, ilovali element, sintaktik aloqa, gapning semantik bo‘linishi, rema.

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Bo’riyev Dilmurod Arzimurod o’g’li. (2024). KOMMUNIKATIV SINTAKSISDA ILOVA HODISASI GAPNING SEMANTIK BO‘LINISH VOSITASI SIFATIDA. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 588–590. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1651
  • Submitted
    11 February 2024
  • Revised
    11 February 2024
  • Published
    11 February 2024