"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 635-636

Full Lenght Article
TERGOV YO’NALISHIDA XODISA JOYINI KO’ZDAN KECHIRISH TERGOV HARAKATINI TAKOMILLASHTIRISH

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Maqolada hodisa joylarini tekshirishning ahamiyati aybdorlarni qidirish va fosh etishda foydalaniladigan dalil va axborot ma 'lumotlarini olish, tergov qilinayotgan jinoiy hodisa bo'yicha haqiqatni aniqlash. Taktikasi, hodisa joyini tergov tekshiruvini o'tkazish tartibi, tashkil etish uning ishtirokchilarining o'zaro munosabatlari sud-tibbiyot adabiyotida batafsil yoritilgan, topilgan turli normativ hujjatlarda aks ettirish.

Keywords

hodisa sodir bo‘lgan joy
ko‘zdan kechirish

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

NE’MATOV MUZAMMIL ZAFARJON O’G’LI. (2023). TERGOV YO’NALISHIDA XODISA JOYINI KO’ZDAN KECHIRISH TERGOV HARAKATINI TAKOMILLASHTIRISH. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 635–636. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1670
  • Submitted
    14 February 2024
  • Revised
    14 February 2024
  • Published
    31 December 2023