"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 642-644

Full Lenght Article
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK TIZIMINI FAOLIYATINI NAZORAT QILISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Rivojlangan iqtisodiyoti bo'lgan dunyoning aksariyat mamlakatlari bunday mexanizmlardan foydalanadilar iqtisodiy faoliyatning turli sohalarida yuqori samaradorlikni ta'minlash, shu jumladan shu jumladan bank sohasi. Shuning uchun kerak fazoviy axborot-kommunikatsiya infratuzilmalarini yaratish ma'lumotlar va raqamli moliyaviy va transchegaraviy bank xizmatlari raqamli iqtisodiyot bo'shliqlari.

Keywords

yaratish
rivojlangan iqtisodiyoti

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

ARIPOV UMIDJON SADRETDINOVICH. (2023). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK TIZIMINI FAOLIYATINI NAZORAT QILISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 642–644. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1673
  • Submitted
    14 February 2024
  • Revised
    14 February 2024
  • Published
    31 December 2023