"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 652-654

Full Lenght Article
BIRLAMCHI VA IKKILAMCHI NEFT MAXSULOTI ISHTIROKIDA KORROZIYAGA QARSHI MATERIAL OLISH

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Xususan, yoqilg'i uchun bu yoqilg'i-metall-suv tizimidagi elektrokimyoviy korroziya tezligining pasayish darajasini anglatadi. Shu sababli, uskunalar, saqlash va yonilg'i quyish vositalarining ishonchli ishlashi uchun yoqilg'ining o'zi nafaqat tajovuzkor emas, balki etarli darajada himoya xususiyatlariga ega bo'lishi juda muhimdir.

Keywords

neft mahsulotlari, metallarning korroziyasi, himoya xususiyatlari

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

ZOHIDJONOV SIROJIDDIN ASQARJON O’GLI. (2024). BIRLAMCHI VA IKKILAMCHI NEFT MAXSULOTI ISHTIROKIDA KORROZIYAGA QARSHI MATERIAL OLISH. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 652–654. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1678
  • Submitted
    15 February 2024
  • Revised
    15 February 2024
  • Published
    12 February 2024