Full Lenght Article
MAHALLIY XOMASHYOLARDAN QURUQ BETON ARALASHMALARI OLISH TEXNOLOGIYASINI YARATISH

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Quruq qurilish qorishmalari tushunchasi XX asrning 50-60 yillarida paydo bo’lgani bilan, ko'proq nazariyotda uchrar edi. Uning amaliyotda qo’llanilishi asosan XXI asrda, avval garbiy evropada va keyinchalik boshqa qator rivojlangan davlatlar iqtisodiyotida o’z o’rnini egallay boshladi [1].

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Izzatullayev N., Qurbonova Z.A., Elmamatov F., & TillyayevA.D. (2024). MAHALLIY XOMASHYOLARDAN QURUQ BETON ARALASHMALARI OLISH TEXNOLOGIYASINI YARATISH. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 21–23. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1704
  • Submitted
    6 June 2024
  • Revised
    6 June 2024
  • Published
    28 May 2024