"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 1-3

Full Lenght Article
TRANSPORT XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING MOHIYATI VA UNING TURIZMDAGI AHAMIYATI

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Mamlakatimiz mustaqillikga erishgandan keyin, milliy iqtisodiyotimizga tub o’zgarishlar sodir bo’ldi. Izchillik bilan amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning pirovard natijasi sifatida vujudga kelayotgan yangi iqtisodiy munosabatlar xizmat ko’rsatish sohasini yanada rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar yaratmoqda. Bugungi kunda ushbu soha ijtimoiy va xalqaro mehnat taqsimotining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo’lib, milliy iqtisodiyotni jadal su’ratlar bilan rivojlantirayotgan, aholi turmush darajasi hamda sifatini yaxshilashda yuqori samara berayotgan soha bo’lib hisoblanadi. Turizmning rivojlanish tarixi transportning rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir. Hozirgi kunda sayyohlar butun dunyo bo'ylab harakatlanishda bir necha o'n yillar oldin duch kelishi mumkin bo'lgan transport bilan bo’gliq muammolarga duch kelmaydi. Globallashuv yuk va yo'lovchi tashish hajmi va shaklini o'zgartirdi, xalqaro va milliy transport tizimlariga talabni oshirdi.

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Axmatova Mohigul Ergash qizi. (2023). TRANSPORT XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING MOHIYATI VA UNING TURIZMDAGI AHAMIYATI. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 1–3. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1489
  • Submitted
    11 December 2023
  • Revised
    11 December 2023
  • Published
    11 December 2023