"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 4-6

Full Lenght Article
TURIZMDA TRANSPORT XIZMATLARINI SIFATINI OSHIRISHNING JAHON TAJRIBASI VA UNDAN O‘ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Hozirgi kunda jaxonda ro‘y berayotgan iqtisodiy o‘zgarishlar va yangiliklar turizm sohasiga ham o‘z ta’sirini o‘tkazib kelmoqda. Hozirda iqtisodiyoti rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar turizm xizmatlar bozorini yaxshilash orqali o‘z iqtisodiyotini barqaror ushlab turish va uni rivojlantirish mumkinligini anglab yetishgan hamda turizm istiqboliga ishongan va uni imkoniyatlaridan foydalanish orqali ko‘plab muammolarni yechish mumkinligiga ishongan mamlakatlar oqilona o‘z siyosatlarini amalga oshirmoqdalar va o‘zlarining milliy iqtisodiyotini yuksaltirishda samarali natijalarga erishmoqdalar. Turizmda transportni rivojlantirish bo‘yicha har qanday dasturlarni amalga oshirish har bir hududning imkoniyatlaridan kelib chiqgan holda zamonaviy yondashuv va usullarning barcha turlaridan foydalangan holda amalga oshirilishi mumkin. Turizmda transportning roli muttasil ortib borishi natijasida turizmda transport infratuzilmasi nafaqat turistik resurslar mavjudligini ta’minlovchi vositaga, balki turistik resurs xususiyatlariga ham ega bo‘ladi. Shu sababdan turizmda transport infratuzilmasini o‘rganish va uni rivojlantirishning optimal usullarini va bu tizimni boshqarishning samarali yo‘llarini izlashga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda.

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Axmatova Mohigul Ergash qizi. (2023). TURIZMDA TRANSPORT XIZMATLARINI SIFATINI OSHIRISHNING JAHON TAJRIBASI VA UNDAN O‘ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 4–6. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1490
  • Submitted
    11 December 2023
  • Revised
    11 December 2023
  • Published
    11 December 2023