"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 527-259

Full Lenght Article
RISKLARNI BOSHQARISH JARAYONI VA KAMAYTIRISH USULLARI

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Bu usul korxona uchun riskni kamaytirishni eng optimal yo‘llaridan biri bo‘lib, korxonada qo‘shimcha majburiyatlar paydo bo‘lishini oldini oladi. Albatta, buning uchun korxonalar ixtiyorida qoladigan foydaning bir qismini ko‘zda tutilmagan holatlar uchun zaxiralar shakllantirishni yanada keng yo‘lga qo‘yish lozim. Hozirgi kunda mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan aksariyat korxonalarda bunday tartibga unchalik e’tibor qaratilmay kelmoqda.

Keywords

riskni aniqlash, korxona strategiyasi, diversifikatsiya

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

RIZOYEV FARRUX HIKMATILLOYEVICH. (2024). RISKLARNI BOSHQARISH JARAYONI VA KAMAYTIRISH USULLARI. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 527–259. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1627
  • Submitted
    31 January 2024
  • Revised
    31 January 2024
  • Published
    29 January 2024