"ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM

Volume 1, December 2023, Pages 585-586

Full Lenght Article
OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TALABALARGA TA'LIM BERISHDA QO’LLANILISHI MUHIM OMILLAR

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstract

Oliy ta'lim mazmuni matematik sifatida oliy ta'limda muhim rol o'ynadi. Hozirgacha, ayniqsa muhandislik ta'limi sohasida. Bu matematikani joriy etish mehnat bozorida klassik moddalarning amaliy qo'llanilishini kamaytirish uchundir. Matematika  uchun matematik kompetentsiyalarning rivojlanishi  e'tiborni jalb qilish juda muhimdir. Matematik kompetentsiyalarning rivojlanishi matematikaning mohiyati, umumiy kompetentsiyalarni tekshiradi. Matematikadan dars berish esa tashkilotni tavsiflaydi. Matematikada o'quv dasturining asosidagi model matematik tarkibi bo'linishiga asoslanib darajalanadi. Matematikani o'qitishning rivojlanishi bilan turli sohalar ham jadallik bilan rivojlanib bormoqda va atrofdagi turli sohalarni matematika bilan uzviy bog’liqligi va u tarmoqlar orqali  muhokama qilinmoqda. Yevropa matematika sohasini  IT dasturlarini o'quv jarayonida birlashtirish bilan uzviy bog’lamoqda. Matematika, shuningdek matematika amaliy qo'llanmalarini o'z-o'zini baholash bo'yicha tajriba o'tkazish tajribasi keng qo’llanilmoqda

Keywords

Z-avlod, interaktiv, mobil ilovalar, media savodxonlik, obyektiv tasavvur

Declarations

Conflict of Interest Statement

The author (s) declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

YULDUZ BAHRIDDINOVNA, X. ., & SHODIYA BAHRIDDINOVNA, Q. . (2023). OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TALABALARGA TA’LIM BERISHDA QO’LLANILISHI MUHIM OMILLAR. "ONLINE - CONFERENCES&Quot; PLATFORM, 1, 585–586. Retrieved from https://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1649
  • Submitted
    7 February 2024
  • Revised
    7 February 2024
  • Published
    31 December 2023